Elektron alış verişiyle oluşan bileşiklere ... bağlı bileşikler denir.

Sınav Ara/Seç

Sınav türü seçiniz.
Sınıf seçiniz.
Ünite seçebilirsiniz.