7.Sınıf Vücudumuzda Sistemler Boşluk Doldurma Soruları Çöz 2

7.Sınıf Vücudumuzda Sistemler Boşluk Doldurma Soruları Çöz 2
Bu sınavda 10 soru bulunmaktadır.
Her sorunun doğru cevabı 10 puandır.
Üye olmayanlar sınava katılamazlar.

7.Sınıf Vücudumuzda Sistemler Boşluk Doldurma Soruları Çöz 2
Tür: Sınav
Bu sınava sadece 2 kez katılabilirsiniz. Yöneticiler (ve izin verilirse ziyaretçiler) sadece bu sınavlara sınırsız sayıda katılabilir.
Sorular: 10
Tekrar tekrar çözme: 2
Geçerlilik: Her zaman
Geçme notu(oranı): 45%
Geçti: