8.Sınıf Hücre Bölünmesi Konusu Doğru Yanlış Soruları

8.Sınıf Hücre Bölünmesi Konusu Doğru Yanlış Soruları
Bu sınavda 10 soru bulunmakta.
Süre: 10 dakika
Herbir soru 5 puan ve toplam 50 puan.
Üye olmayanlar sınava katılamazlar...

8.Sınıf Hücre Bölünmesi Konusu Doğru Yanlış Soruları
Tür: Sınav
Bu sınava sadece 2 kez katılabilirsiniz. Yöneticiler (ve izin verilirse ziyaretçiler) sadece bu sınavlara sınırsız sayıda katılabilir.
Sorular: 10
Tekrar tekrar çözme: 2
Geçerlilik: Her zaman
Geçme notu(oranı): 45%
Geçti: