7

7. Sınıf İçerikleri

Büyüme hormonu, ... bezi tarafından üretilir.

Kısa Cevaplı Soru

Büyüme hormonu, ... bezi tarafından üretilir.

Omur kemiklerinin oluşturduğu kanalda [..............] bulunur.

Boşluk Doldurma Sorusu

Omur kemiklerinin oluşturduğu kanalda [omurilik, beyincik, omurilik soğanı] bulunur.

Kafatası kemikleri [...........] dış etkilerden korur.

Boşluk Doldurma Sorusu

Kafatası kemikleri [beyni, akciğerleri] dış etkilerden korur.

Böbrekte süzülerek kandan uzaklaştırılan atıkların toplandığı yer [.............]

Boşluk Doldurma Sorusu

Böbrekte süzülerek kandan uzaklaştırılan atıkların toplandığı yer [idrar kesesi, üreter, üretra] olarak adlandırılır.

Böbreklerde çok sayıda [.........] adı verilen süzme birimi bulunur.

Boşluk Doldurma Sorusu

Böbreklerde çok sayıda [nefron, nöron, üreter] adı verilen süzme birimi bulunur.

Besinlerin kimyasal sindirime uğraması için ortamda [......] ve [.....]

Boşluk Doldurma Sorusu

Besinlerin kimyasal sindirime uğraması için ortamda [su, oksijen] ve [enzim, hava]

Besinlerin dişler yardımı ile uğradığı sindirime [ ....... ] sindirim denir.

Boşluk Doldurma Sorusu

Besinlerin dişler yardımı ile uğradığı sindirime [mekanik, kimyasal, organik] sindirim denir.

7.Sınıf Vücudumuzda Sistemler Boşluk Doldurma Soruları Çöz 1
Tür: Sınav Devamını oku
Sorular: 10
Tekrar tekrar çözme: 2
Geçerlilik: Her zaman
Geçme notu(oranı): 45%
Geçti:

Yemek yedikten sonra kandaki insülin hormonu miktarı artar.

Doğru/Yanlış Sorusu

Yemek yedikten sonra kandaki insülin hormonu miktarı artar.

Yarım daire kanalları işitmede rol oynar.

Doğru/Yanlış Sorusu

Yarım daire kanalları işitmede rol oynar.

Dilin arka kenarları acıya karşı duyarlıdır.

Doğru/Yanlış Sorusu

Dilin arka kenarları acıya karşı duyarlıdır.

Sinir sisteminin en küçük birimi nöronlardır.

Doğru/Yanlış Sorusu

Sinir sisteminin en küçük birimi nöronlardır.

Beyincik ve omurilik soğanı, omuriliğin bölümleridir.

Doğru/Yanlış Sorusu

Beyincik ve omurilik soğanı, omuriliğin bölümleridir.

Beyin ve omurilik, merkezî sinir sisteminin bölümleridir.

Doğru/Yanlış Sorusu

Beyin ve omurilik, merkezî sinir sisteminin bölümleridir.

Omurilik; sindirim, boşaltım, solunum gibi olayları düzenler.

Doğru/Yanlış Sorusu

Omurilik; sindirim, boşaltım, solunum gibi olayları düzenler.

Sağlıklı bir insanın idrarında şeker bulunmaz.

Doğru/Yanlış Sorusu

Sağlıklı bir insanın idrarında şeker bulunmaz.

Sayfalar

Sınav Ara/Seç

Sınav türü seçiniz.
Sınıf seçiniz.
Ünite seçebilirsiniz.